"Samer i Hälsingland - Vuelielanti"

Seminarium på Valsjön
Folkets Hus

lö 21 okt kl 11:00 – 15:30 (Gratis!)

I Brännås, Valsjön, Naggen, Hennan, Ramsjö, Ljusdal, Hassela, Bergsjö, Gnarp, Årskogen, Jättendal, Hudiksvall, Hornslandet, Stöde, Njurunda, Erikslund, Grundsjön, Alby, Haverö m fl orter i norra Hälsingland och södra Medelpad finns många traditioner om bofasta och nomadiserande samer.

På 16-, 17-, 18- och 1900-talen flyttade fjällsamer hit vintertid; under samma tid fanns också en rad bofasta samer. Linné mötte 1732 några av dem i Jättendal. Svanberg och Stolt beskriver många andra i sin bok.

Utifrån EU-projektet Ljusminnes erfarenheter i Medelpad och Ångermanland försöker nu Länsmuseet Gävleborg och Studieförbundet Vuxenskolan med stöd av Länsstyrelsen i Gävleborgs län i allians med Mottiland ta fram ny kunskap om det samiska kulturarvet i norra Hälsingland.

Välkommen att lyssna och diskutera!

Över hela Hälsingland startar i höst ett antal studiecirklar om samer i respektive bygd och område. Cirkelgrupperna syftar till att ta fram ny kunskap om den egna socknen.

Vi säljer ett 130-sidigt studiekompendium för 60:-. Svanbergs bok Hästslaktare... säljs senare för 150:-. Mat och kaffe kommer att serveras till rimliga priser! Och seminariet är gratis OBS!

Anmälan senast torsdag 19/10 till Barbro
0653 - 50 000.

E-post: barbro@valsjon.nu

__________________

Seminarieturné med Peter Ericson från Ljusminne-projektet i Västernorrland och studiecirklar om samer i Hälsingland.

Alla intresserade hälsas välkomna till lokala seminarier om just din trakts samiska historia och kulturmiljöer. Tvärvetenskaplig teori och metod, med bas i historieämnet. Du får en grund jämnbördig med grundkurser på universitet, presenterad på ett lättfattligt sätt. Stor plats för diskussion: vi sammanställer vår samlade kunskap och gör något av den!

Efter en modell som vuxit fram i Västernorrland, tar lokala studiecirklar (i Edsbyn/Bollnäs, Söderhamn, Valsjön m fl orter) fram gammal och ny kunskap om de lokala samerna: sockenlappar, skogssamer, fjällsamer med vinterbete för renhjordarna, samiska sjömän, torpare, arbetare, båtsmän osv osv ocn tittar på samspelet inbördes och gentemot andra grupper ex bönder, s k svedjefinnar etc. - Du lär dig samtidigt källkritik och var du hittar nya källor. Arkeologisk inventering och intervjumetod tas upp.

I anslutning till seminarier och studiercirklar ska en utställning ta form under 2001; resultaten presenteras i en skriftlig utgåva samt som bandat intervjumaterial. I kursavgiften ingår föutom ett studiekompendium två seminarier per termin 2000: i okt samt nov/början dec. 2001: studieresa Landsarkivet & Utställningen på Murberget Härnösand Vår del av Sápmi 4 jan samt exkursion på egna orten i maj (ev redan i okt om vädret tillåter).

Peter Ericson har varit studierektor och adjunkt på Umeå universitet, Inst. för samiska, och forskar om sydsamernas historia.. Han arbetar nu på Länsmuseet Västernorrland sedan 1998 med EU-projektet Ljusminne - Västernorrlands Sameland; och leder seminarier om samer på uppdrag av Länstyrelsen i Gävleborgs län i samverkan med Länsmuseet Gävleborg.

Som cirkelgrundbok, förutom kompendier, föreslås Ingvar Svanbergs Hästslaktare och korgmakare (Umeå 1999).

I kompendiet för hösten 2000 ingår valda delar ur: Johann W. Schmidt (1992) Resa genom Hälsingland och Härjedalen 1799 Övers Anders Løøv, Israel Ruong (1982) Samerna i historien och nutiden, Inga-Maria Mulk (1994) Sirkas-ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f-1600 e.Kr, Inger Zachrisson (1997) Möten i Gränsland, Kjell-Åke Aronsson (1991) Forest Reindeer Herding A.D. 1-1800, Jouni Tervalampi (2000) Opubl. excerpter /samer i Hälsingland, Gästrikland, Dalarna osv/, Peter Ericson (2000) Opubl. excerpter /samer i Medelpad, Hälsingland/, Angaria 3 (2000) Lill-Mosjön Anna-KarinLindqvist&Lisette Eriksson, James Peoples & Garrick Bailey (1994) Humanity, Bernt L. Stolt (1998) I Dellenbygdens rike Del 1, Göran Åserntorp (1998) Opubl. uppteckning, Hans Lidman.(1981) Känt folk i gamla Ovanåker, Elof Huss (1959) Utredning rörande renbetestrakter för lapparna i Jämtlands och Kopparbergs län, Helsingerunor 1920.

Tillbaka