Stipendium till Furubergs studiecirkel

2004-06-08

På Bjuråkers Hembygdsförenings sockendag, som i år inföll på nationaldagen den 6 juni, tilldelades Furubergs studiecirkel ett stipendium på 2000 kr för sin omfattande dokumentation av Furubergs och omkringliggande gårdars historia. Högtidligheten inleddes med högmässa i kyrkan och sedan kaffe och stipendieutdelning på Bjuråkers forngård. Studiecirkeln har under flera år arbetat med olika delar av Furubergs historia. Bl.a. har arbetet resulterat i en bok med ett unikt bildmaterial från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Flera kulturstigar förbi gamla torp och andra lämningar har också ställts i ordning tillsammans med tillhörande informationshäften. Just nu arbetar cirkeln med perioden från den skogsfinska kolonisationen av området fram till början av 1900-talet.

Stipendiepengarna kommer att användas till inköp av några historiska kartor över Furuberg.

Klicka på respektive bild nedan för att se den i större format.

Cirkelledaren Marianne Ekblom tog emot stipendiet och berättade om vad cirkeln arbetat med.

Huvuddelen av cirkeldeltagarna var med på forngården.

Tillbaka.


(c) Copyright 2004 Edgar Lycksell