Bilder från Mottiland
000504_isblock.jpg
Lågvatten strax före påsk, isen sönderbruten över stort stenblock på botten.