Bilder från Mottiland
000515_kuggdrev.jpg
Detalj av spelet i Siksjödammen med vilket man reglerade dammluckan.