Bilder från Mottiland
000721_dsc00937.jpg
Översvämning år 2000. Vattennivån i Valsjöarna ca 0,5 m över högsta dämningsgräns.