Ersk-Lars-gården
03_ND0_8662.jpg
De gamla beteshagarna var helt igenvuxna men genom idogt röjande öppnar sig nu ljusa beteshagar mitt i granskogen.