Ersk-Lars-gården
06_DSC00805.jpg
Vid uppröjningen kommer också de gamla stenrösena och stengärdesgårdarna fram, som vittnar om odlarnas vedermödor i stenriket ovanför den högsta ishavsnivån efter istiden.