Ersk-Lars-gården
10_ND0_6833.jpg
Markerna är fulla av spår efter tidigare verksamhet. Här har en gammal husgrund kommit fram under röjningen. Den ligger inte långt från nuvarande bostadshus. Det kan vara resterna av någon form av rökstuga eller ria.