Ersk-Lars-gården
Tillbaka

Klicka på en bild för att se den i större format.
01_DSC00799.jpg
Ersk-Lars eller Granhult ligger, som de flesta skogsfinska gårdarna, högt belägen med en strålande utsikt över bergen runt omkring.
02_DSC00802.jpg
Det här är en gammal brosten med årtalet och bokstäverna ELS för Erik Lars Son inhuggna. Stenen ligger vid grunden till en ria, inte långt från nuvarande bostadsbyggnad.
03_ND0_8662.jpg
De gamla beteshagarna var helt igenvuxna men genom idogt röjande öppnar sig nu ljusa beteshagar mitt i granskogen.
04_ND0_6516.jpg
Finliret i röjningen och det slutliga resultatet åstadkoms av de betande fjällkorna, fåren och hästen.
05_DSC00809.jpg
Här kommer ledarkon Kinros med sina kollegor.
06_DSC00805.jpg
Vid uppröjningen kommer också de gamla stenrösena och stengärdesgårdarna fram, som vittnar om odlarnas vedermödor i stenriket ovanför den högsta ishavsnivån efter istiden.
07_DSC02925.jpg
Höstbetet sker till stor del på den tidigare slagna åkern.
10_ND0_6833.jpg
Markerna är fulla av spår efter tidigare verksamhet. Här har en gammal husgrund kommit fram under röjningen. Den ligger inte långt från nuvarande bostadshus. Det kan vara resterna av någon form av rökstuga eller ria.
11_DSC05212.jpg
Solen rullar nedför Käringbergat den 20 februari.
12_DSC05224.jpg
Här har solen rullat ned bakom horisonten.
Tillbaka