Finnbygder, finnskogar och svedjefinnar

Denna sida innehåller länkar till egna och andras web-sidor med information om finninvandringen på 1500- och 1600-talen och de resulterande finnbygderna i framför allt Hälsingland och Medelpad.

Från Joris-gården ett par mil väster om Hassela utvandrade Joris-Pelle till Amerika. Han blev en av Mobergs förebilder till Utvandrarna tack vare de utförliga dagböcker, som Joris-Pelles medföljande kusin Erik Norelius skrev under resan och den första tiden i Amerika.

finnskogarna.com
Finnskogarna ekonomisk förening är ett samarbete mellan finnskogsområdena i mellansverige från Värmland i väster till Hälsingland i öster. Här finns information om områdena, besöksmål, aktiviteter, logialternativ, paketerbjudanden m.m.

Finnskogsmuséet i Skräddrabo.

Finnskogsteatern Loses utanför Bollnäs har en stor vridläktare under tak och ger föreställningar om svedjefinnarnas liv.

Här är ytterligare några finnskogslänkar:

Torsby Finnkulturcentrum
Nättidningen RÖTTER
Finnsam


Web design: Edgar Lycksell