omslag
ISBN 978-91-519-7795-5

Under de år (1999-2008), som vi bodde på Valsjön, samlade vi på oss en hel del historiskt material som bara blivit liggande i pappershögar och som datafiler på våra datorer. När vi började rensa i våra hyllor och blev påminda om materialet, bl.a. en mängd bilder, tyckte jag att materialet borde sammanställas på något sätt. Jag beslutade mig då för att göra det i form av denna bok i A4-format. Ingen nämnvärd ny forskning är gjord, utan det är rätt och slätt bara ett försök till en ordnad sammanställning av det mesta av det material vi har.

Materialet omfattar i första hand Sörnaggen-Valsjön och området däromkring, bl.a. gårdarna Östomsjön (Tigers), Nyskogen, Stagelåsen och Betlehem.

När det gäller livet i området på 1900-talet har vi fått en hel del berättat av personer vi träffat och som levde där när det begav sig. Av dessa vill jag framför allt nämna Bruno Frank men även Tage Deborg, Wilhelm Hammarström, Majvor Wiklund och Karin Sjödin.

Nagguskogen var den benämning som användes under 1500-, 1600- och 1700-talen om skogsområdet i Ljusdals och Hassela socknar längs gränsen mot Torps och Stöde socknar i Medelpad. Före 1600-talet var det i stort sett obebott. Här fanns på sin höjd några mindre fäbodvallar inte särskilt långt från bondbyarna nere i de större dalgångarna längs Ljungan i norr och Svågan/Hennan i söder. Här uppe finns också spår av myrmalmsframställning, faktiskt så tidigt som från 600-talet (Saxen), men framför allt från 1500-talet, då järn behövdes till vapensmedjorna i Sundsvalls-trakten.

De inledande bosättningarna här var svedjebrukande finnar som kom hit runt sekelskiftet 1500/1600. Ett bebyggelsecentrum blev just området runt dagens Sörnaggen och Valsjön.

Bokens pris är 200 kr plus porto och emballage 60 kr.
Tyvärr är boken slutsåld för tillfället.
Jag tar emot förbeställningar inför ett eventuellt nytryck på e-post, telefon eller PM på Facebook.

E-post: edgar@edgars.se
Telefon: 070 591 02 83


Här nedan visas bokens innehållsförteckning för att ge en uppfattning om dess innehåll.

Innehåll 1

Innehåll 2

Valsjöbyar

Copyright © 2020 Edgar Lycksell. All rights reserved.