Näverskoman
Teckning av Lars-Ola Norén ur hans bok Svedjerök

Näverskovandring från Kölsjön - Hassela
till Stockholm - Skansen

År 1998 firas 400-årsjubiléet av de första svedjefinska bosättningarna i finnskogarna på gränsen mellan Hälsingland och Medelpad (Rigmäck, Gransjön, Stormörtsjön, Trossnarven, Naggen, Kölsjön, Tjärnsjön, Ulvsjön, Kilen, Gräsåsen, Saxen, Hjältanstorp m.fl.). Under jubiléumsåret kommer en mängd arrangemang att ordnas runt om bland finnbyarna. Flera föreningar samverkar för att göra jubiléet i Mottiland till något i särklass.

När svedjefinnarna koloniserade de svenska skogsmarkerna på 1500- och 1600-talen, var det vanligt att den, som ville få sina inmutade marker registrerade och komma i åtnjutande av de sex årens skattefrihet, själv fick vandra den långa vägen till "kungen" i Stockholm och där få sina "ägobrev". Den svenska statens administration var nämligen inte särskilt väl utbyggd ute i skogarna på den tiden. Likaså kunde man vara tvungen att vandra till "kungen" i Stockholm för att få en del tvister lösta.

Som ett led i förberedelserna och informationen för jubiléumsåret, men framför allt för att hedra den av sina förfäder, som gjorde en sådan här vandring år 1722, vandrade Anders Thyr från Kölsjön, väster om Hassela, i näverskor från sin hemby till Stockholm under tiden 1- 15 juni 1997. Han hade sällskap, dock inte under riktigt alla delsträckor, av David Reino-Svensson från Finnskogsteatern Loses i Bollnäs och Anders Sandkvist från Anders Gammelgård i Ramsjö.

Sällskapet gjorde uppehåll och berättade fakta, sägner och skrönor om finninvandrarna och deras ättlingar på följande platser efter vägen (på några platser bidrog också Finnskogsteatern med en föreställning):

Start i Kölsjön, Hassela, från Norrgården  (här finns bilder)
Ilsbo
Enånger
Loses (Bollnäs)
, med Finnskogsteatern
Åmot (Åmotsbruk) (här finns bilder)
Hille, med Finnskogsteatern
Gävle, besök hos landshövdingen
Uppsala, i domkyrkan
Skansen (Finngården) , med Finnskogsteatern, den 14 och 15 juni kl 12:00 - 15:00

Anm:
En näverskomil är den sträcka, som man kan gå tills ett par näverskor är utslitna. Beroende på underlag kan det röra sig om mellan 5 och 15 km. Det gick därför åt några par näverskor på de ca 400 kilometrarna till Stockholm, även om man var tvungen att halvsula dem med Araldit.


Medarrangörer i vandringen var:
Föreningen Mottiland (Hälsinglands-Medelpads finnskogar)
Finnskogsteatern (Bollnäs)
Ljusnan-Woxnadalens finska förening
Anders Gammelgård (Ramsjö)
Skansen (Stockholm)

Tillbaka


Web design: Edgar Lycksell.