Välkommen till föreningen
Stöde Finnskogsbyar


Gransjön

Tjärnsjön

Ulvsjön

Föreningen Stöde Finnskogsbyar bildades våren 1998 med den omedelbara uppgiften att trycka och distribuera boken Tre byar på Stöde Finnskog inför 400-årsjubiléet av de första finnbosättningarna i området. Det är en ideell förening, som har till ändamål

att vårda spåren av skogsbykulturen på Stöde södra finnskog, 

att sprida kunskap och information om skogsbyarna, dess människor och kultur, från de första svedjefinnarna till dagens finnskogsbor, 

att verka för en positiv utveckling och gemenskap i skogsbyarna. 

Föreningens verksamhet innefattar bl.a. lokalhistorisk forskning, uppröjning och uppmärkning av gamla stigar, gamla boplatser och andra spår av verksamhet, spridning av information om byarna o.dyl.

Till stödebyarnas hemsida.


Web design:  Edgar Lycksell